Zabýváme se

  • Vedení účetnictví (podvojné účetnictví) pro FO a PO
  • Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) pro FO
  • Sestavení přiznání k dani z příjmů FO a PO
  • Vedení evidence daňových dokladů DPH včetně sestavení přiznání k této dani
  • Vedení mzdové agendy firem
  • Sestavení ročního vyúčtování mezd
  • Vypracování podnikatelských záměrů pro úvěry s dotací od EU
  • Zastupování společností při jednání s úřady

pokud máte zájem s námi spolupracovat

kontaktujte pro informace níže uvedené osoby